top of page

Đặt lệnh mua bán sao cho hiệu quả?

Updated: Jul 21, 2023

Đầu tiên ta cần hiểu cơ chế khớp lệnh. Lệnh sẽ được khớp khi giá do bên mua và bên bán đặt bằng nhau.

Ví dụ: bên bán đặt 10, 11 và 12; bên mua đặt 12, 13, 14 thì sẽ khớp ở giá 12.


Làm quen với bảng điện

Giao diện của bảng điện trên FireAnt


Trên bảng điện, ta thấy có 3 mức giá bên mua (Giá 1, 2, 3) và 3 mức giá bên bán.

Để tối ưu lệnh mua, ta cần nhìn vào khối lượng và giá mua. Mức giá có khối lượng nhiều nhất nghĩa là người mua kì vọng mức giá đó nhất.

Ví dụ: cổ phiếu ACB, Khối lượng của Giá 1 là nhiều nhất nghĩa là nhiều người kì vọng ACB sẽ có giá 32,25 và chúng ta sẽ dễ được khớp lệnh hơn nếu đặt mua ở giá 32,25.


Dư mua/bán

Khi mua, bán nên xem cung cầu của thị trường thế nào bằng cách nhìn vào dư mua/bán.

  • Dư mua: lực mua nhiều hơn nên giá sẽ tăng. Nếu kì vọng giá tăng thì đặt ở mức giá cao hơn.

  • Dư bán: lực bán nhiều hơn nên giá sẽ giảm. Nếu kì vọng giá giảm thì đặt ở mức giá thấp hơn.


Sổ lệnh và mức giá

Bên cạnh đó ta có thể xem sổ lệnh để xác định xu hướng giá sẽ tăng hay giảm.

  • Nếu lệnh bán nhiều với khối lượng lớn thì giá sẽ có xu hướng giảm.

  • Nếu lệnh mua nhiều thì xu hướng giá sẽ tăng.

Ở ví dụ này, lệnh mua là chủ đạo nên tại thời điểm đó giá sẽ có xu hướng tăng.


Bên cạnh nhìn Sổ lệnh, chúng ta có thể nhìn Mức giá để chọn giá mua bán cho phù hợp.

VD: mức giá được giao dịch nhiều nhất là 93,7. Nếu mua được ở mức giá thấp hơn hoặc bằng 93,7 mới có lợi.


Sổ lệnh và mức giá có thể được xem tại FireAnt.vn bằng cách: Tìm 1 mã > Nhấn vào mã > Sổ lệnh


Biểu đồ nến theo phút

Chỉnh biểu đồ nến từ 1 ngày (D) về 15 phút (nút cạnh mã cổ phiếu)

Dựa vào biến động của nến có thể tìm ra mức giá hợp lí cho cổ phiếu

Comentarios


bottom of page