top of page
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ 

Cổ phiếu được chính doanh nghiệp phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Một loại giấy tờ chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cụ thể, trong một khoảng thời gian quy định và với một mức lãi suất xác định.

Quỹ mở là gì? 

Một quỹ đầu tư tập thể, được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư. Đây là một hình thức đầu tư gián tiếp.

Finance analysis _Outline.png
Finance analytics _Isometric.png
Finance app_Flatline.png
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN GIÚP PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích đầu tư cổ phiếu bằng cách xác định giá trị nội tại của nó.

Hướng dẫn lọc
SIÊU cổ phiếu
theo phương pháp CANSLIM

FireAnt sẽ giới thiệu tới bạn một trong những phương pháp đầu tư nổi tiếng, hiệu quả được chứng minh qua nhiều năm của “Phù thủy phố Wall” – William O’Neil mang tên: CANSLIM.

Phương pháp đầu tư 4M: Hướng dẫn chi tiết toàn tập

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích đầu tư cổ phiếu bằng cách xác định giá trị nội tại của nó.

Finance app_Two Color.png
Finance analysis _Isometric.png
Finance analysis _Two Color.png
PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT GIÚP PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu biến động của giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trong quá khứ cũng như hiện tại để dự đoán xu hướng trong tương lai.

Finance analytics _Monochromatic.png
Các công cụ hỗ trợ đầu tư của FireAnt

FireAnt cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ các nhà đầu tư trên cùng một nên tảng và có sự liên thông cũng như đồng bộ về mặt dữ liệu giữa các ứng dụng. Các công cụ có thể được sử dụng cho cả Phân tích kĩ thuật (PTKT) và Phân tích cơ bản (PTCB).

 Relative Rotation Graph: Biểu đồ theo dõi hướng đi và sức khỏe của dòng tiền

Đồ thị Relative Rotation Graph (RRG) là một công cụ trực quan hóa để phân tích Sức mạnh tương đối (Relative Strength - RS). 

Finance analytics _Outline.png
Finance analytics _Two Color.png
bottom of page