top of page

Phương pháp Phân tích kĩ thuật

Updated: Jun 27, 2023

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu biến động của giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trong quá khứ cũng như hiện tại để dự đoán xu hướng trong tương lai.


Biểu đồ phân tích kĩ thuật

Trọng tâm của phân tích kỹ thuật chính là sử dụng biểu đồ giá. Cần chú ý đến

  • Mã cổ phiếu và khung thời gian

  • Khối lượng giao dịch

  • Các chỉ số kỹ thuật

  • Đường giá: thể hiện diễn biến của giá, và các phân tích mô hình sẽ thực hiện thông qua các công cụ vẽ kỹ thuật.

Ảnh: biểu đồ PTKT trên FireAnt Web Flatform


Chỉ báo Phân tích kĩ thuật Nhà đầu tư cần biết

Fibonacci

>> Đọc thêm về Fibonacci tại đây.

Video hướng dẫn sử dụng Fibonacci:
Comentarios


bottom of page