top of page

Định giá cổ phiếu với P/B và ROE

Chỉ số P/B và ROE hẳn đã quá quen thuộc với các nhà đầu tư. Nhưng liệu các nhà đầu tư đã biết các kết hợp 2 chỉ số này để lọc ra được những cổ phiếu tiềm năng hay chưa? 


two people valuating business
Tìm hiểu mối quan hệ P/B và ROE

Chỉ số P/B và ROE

Chỉ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) là chỉ số tài chính đo lường giá trị thị trường của một công ty so với giá trị sổ sách của nó.

P/B= Giá thị trường/Vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu = Vốn hóa/Vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là chỉ số tài chính đo lường khả năng sinh lời và được tính bằng thu nhập ròng chia cho vốn chủ sở hữu.

ROE= Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu


Mối quan hệ giữa P/B và ROE

Cả hai chỉ số đều có yếu tố liên quan đến giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu và không có chỉ số định giá nào là hoàn hảo nên việc đánh giá tỷ lệ P/B cùng với đánh giá ROE sẽ rất giúp ích cho nhà đầu tư.


Các cổ phiếu có tỷ lệ P/B cao thường có ROE cao tương ứng vì khi hiệu quả sinh lời (ROE) của doanh nghiệp cao thì nhà đầu tư sẽ có nhiều kỳ vọng vào doanh nghiệp và sẵn sàng trả mức P/B cao hơn. 


Nếu tỷ lệ P/B cao với ROE thấp, đây có thể là tín hiệu cảnh báo rằng vốn chủ sở hữu không còn tăng nữa, cho thấy chứng khoán được định giá quá cao. Ngược lại, P/B thấp và ROE cao cho thấy chứng khoán đó bị định giá thấp.


Vì vậy, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt ở những cổ phiếu có mức ROE tương đương với những doanh nghiệp khác nhưng có chỉ số P/B thấp hơn (rẻ hơn) so với mặt bằng chung của ngành.


Để có thể so sánh 2 chỉ số một cách trực quan hơn, nhà đầu tư có thể nhập số liệu vào Excel và chuyển thành dạng biểu đồ phân tán (scatter plot).

Đơn giản hơn, FireAnt đã có sẵn mẫu Excel so sánh tương quan chỉ số tài chính của một nhóm doanh nghiệp. Để có được biểu đồ so sánh P/B và ROE, nhà đầu tư chỉ cần:


Comentarios


bottom of page