top of page

Chứng khoán phái sinh

Updated: Aug 8, 2023

Chứng khoán phái sinh là loại hình chứng khoán mới được đưa vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ cuối năm 2017.Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị hoặc lợi nhuận phụ thuộc vào công cụ tài chính/tài sản khác được gọi là tài sản cơ sở.


Chứng khoán phái sinh không có giá trị nội tại. Khi giao dịch chứng khoán phái sinh các bên tham gia giao dịch không cần sở hữu chứng khoán cơ sở, nhưng vẫn có thể thực hiện giao dịch với nhau thông quá việc mua bán các vị thế, hoặc các quyền đối với chứng khoán cơ sở.


Phân loại chứng khoán phái sinh

Có 2 loại hợp chứng khoán phái sinh được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán

Hợp đồng tương lai

  • Là hợp đồng thỏa thuận đồng ý MUA hoặc BÁN tài sản cơ sở với mức giá và thời điểm giao hàng được xác định trước tại thời điểm phát sinh giao dịch.

  • Các điều khoản của Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa

Hợp đồng quyền chọn

  • Là hợp đồng thỏa thuận giữa bên bán quyền chọn và bên mua quyền chọn

  • Bên mua quyền chọn có quyền mua HOẶC bán tài sản cơ sở với mức giá và thời điểm giao hàng được xác định trước tại thời điểm phát sinh giao dịch

Hiện nay, có 2 loại chứng khoán phái sinh đang được giao dịch trên thị trường Việt Nam:

  • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30: được mua bán ngay trong phiên, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thích lướt sóng.

  • Chứng quyền có bảo đảm. Hấp dẫn ở khả năng tạo đòn bẩy mà không cần vay, và biên độ giá cực lớn.


Comments


bottom of page