top of page

Nhận định xu hướng với chỉ báo Accumulative Swing Index (ASI)

1. Accumulative Swing Index (ASI) là gì?

Chỉ số dao động tích lũy (Accumulative Swing Index, viết tắt là ASI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản tài chính. Nó là một biến thể của chỉ số dao động (SI) phát triển bởi Welles Wilder.

Chỉ số dao động tích lũy giúp Nhà đầu tư có cái nhìn dài hạn hơn so với chỉ số dao động thông thường. Nếu xu hướng dài hạn là tăng, ASI có giá trị dương. Ngược lại, nếu xu hướng dài hạn là giảm, ASI có giá trị âm. Nếu xu hướng dài hạn là đi ngang (không có xu hướng), ASI dao động giữa các giá trị dương và âm.


Để tính toán ASI, đầu tiên phải tính toán giá trị Swing Index (SI) dựa trên giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên. Sau đó, giá trị ASI sẽ được tính bằng cách lấy ASI phiên trước cộng với giá trị SI phiên hiện tại.


2. Cách áp dụng chỉ báo trong giao dịch

Nhận diện xu hướng 

ASI tăng xác nhận một xu hướng tăng. Ngược lại, ASI giảm cho thấy một xu hướng giảm. Bạn cần xác nhận các tín hiệu khác để đảm bảo có được sự đồng thuận.

Phân tích sự phân kỳ với giá

Phân kỳ xảy ra khi biểu đồ giá và biểu đồ ASI di chuyển theo các hướng ngược nhau. 

Trong xu hướng tăng, nếu giá cổ phiếu tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng ASI không tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, điều này thể hiện xu hướng tăng nhiều khả năng là yếu đi, và đó có thể là dấu hiệu đảo chiều giảm giá. 

Ngược lại, nếu giá đang trong xu hướng giảm và tạo đáy giá thấp dần, nhưng ASI lại không tạo ra các đáy thấp dần, thì đây là dấu hiệu nhận biết sắp có đảo chiều tăng giá.

Tín hiệu đảo chiều giảm
Tín hiệu đảo chiều giảm

Xác nhận đột phá 

Bạn có thể xác nhận đột phá đường xu hướng bằng cách so sánh đường xu hướng trên ASI với đường xu hướng trên biểu đồ giá. 

Ví dụ, giá đột phá qua một mức kháng cự dài hạn và ASI đồng thời đạt mức cao mới, cho tín hiệu xác nhận. Các di chuyển đồng bộ như vậy có thể tăng sự tự tin của nhà đầu tư khi mở vị thế mua.

3. Cách sử dụng chỉ báo trên FireAnt

Bước 1: Truy cập https://fireant.vn/dashboard

Bước 2: Chọn mã chứng khoán, chọn Biểu đồ kỹ thuật

Bước 3: Mở tab ‘Các chỉ báo’ và chọn công cụ ‘Accumulative Swing Index’


Comments


bottom of page