top of page

Tìm hiểu về giao dịch cổ phiếu

Updated: Jun 27, 2023

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức cần thiết cho việc giao dịch cổ phiếu ở bài này như thời gian giao dịch, các loại lệnh, thông số giao dịch.
Thời gian giao dịch

Sàn HSX:

 • Các mã giao dịch từ 9h sáng đến 15h. Nghỉ giữa chừng từ 11h30-13h.

 • Phiên khớp lệnh định kỳ ATO từ 9h-9h15 xác định giá mở cửa.

 • Phiên khớp lệnh định kỳ ATC từ 14h30-14h45 xác định giá đóng cửa. 2 phiên ATO, ATC chỉ khớp giá 1 lần vào cuối phiên.

Sàn HNX: tương tự như sàn HSX nhưng có một số khác biệt

 • Không có phiên ATO.

 • Thêm phiên PLO từ 14h45-15h, giá khớp bằng giá đóng cửa.

Sàn UpCOM:

 • Giao dịch liên tục từ 9h đến 15h, không có các phiên ATO, ATC.


Các loại lệnh

 1. Lệnh giới hạn (LO): mua hay bán cổ phiếu với mức giá xác định hoặc “tốt hơn”, được sử dụng ở cả 3 sàn HSX, HNX và UPCOM.

 2. Lệnh thị trường: mua hay bán cổ phiếu với bất cứ mức giá nào có thể. Lệnh thị trường chỉ áp dụng cho sàn HSX và HNX.

Một số lệnh thị trường hay được sử dụng:

 • ATO, ATC: chỉ khớp nếu một trong hai phía mua bán phải có lệnh điều kiện. Phần không khớp được sẽ bị hủy.

 • PLO: chỉ khớp nếu có lệnh PLO đối ứng, lệnh nhập vào sẽ không bị hủy nếu chưa có lệnh đối ứng.

 • MP: Khớp với các lệnh điều kiện từ giá tốt nhất, khối lượng thừa không khớp sẽ đổi thành lệnh điều kiện ở bước giá tiếp theo của giá khớp cuối cùng.


Thông số giao dịch

Các thông số giao dịch có thể đọc được trên bảng giá, hoặc từ các công cụ hỗ trợ. Bạn sẽ cần chú ý một số thông số sau đây trên bảng giá:

 • Giá trần, giá sàn, giá tham chiếu: Giá trần và giá sàn quyết định biên độ giao dịch của cổ phiếu. Giá tham chiếu là giá đóng cửa phiên hôm trước (sàn HNX, HSX) hoặc giá trung bình phiên hôm trước (sàn UpCOM).

 • Giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất: các mức giá thể hiện biến động của cổ phiếu trong phiên (giá cao nhất, thấp nhất) và các mức giá đầu và cuối phiên.

 • Khối lượng giao dịch: thể hiện thanh khoản của mã cổ phiếu

 • Khối lượng đặt mua, đặt bán: thể hiện nhu cầu của bên mua và bên bán, nên cũng được gọi là thông số cung cầu.

Các thông số đầy đủ vào cuối phiên có thể xem trên hệ thống của FireAnt.


Thông số giao dịch nâng cao FireAnt cung cấp

 • Khối lượng mua bán chủ động: Khối lượng được gọi là chủ động khi có sẵn khối lượng đối ứng, và bên chủ động là bên quyết định khi nào khớp lệnh với giá bao nhiêu.

 • Giao dịch khối ngoại: Khối lượng và giá trị giao dịch của khối ngoại được cung cấp theo thời gian thực.

 • Tương quan dòng tiền: Dòng tiền sẽ được tính riêng thành các dòng tiền chảy vào các mã tăng giá, các mã giảm giá và các mã không thay đổi giá.

 • Tốc độ giao dịch: Tốc độ giao dịch cho biết dòng tiền đang chảy vào thị trường mạnh hay yếu.

 • Khối lượng giao dịch ở các mức giá: Khối lượng ở các bước giá cho biết mức giá nào đang được coi là hợp lý

 • Cảnh báo: Cảnh báo giúp cho nhà đầu tư nhận biết sự thay đổi mang tính đột biến, thường đi kèm cơ hội và rủi ro.
Comments


bottom of page