top of page

Chỉ báo Ultimate Oscillator -  Giao dịch kết hợp nhiều khung thời gian

Updated: May 24

1. Chỉ báo Ultimate Oscillator là gì?

Chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) được phát triển bởi Larry Williams vào năm 1976 là một chỉ báo dao động hữu ích để trader xác định được đà tăng/giảm, sức mạnh xu hướng cũng như trạng thái quá mua/quá bán trong giá một tài sản, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.

Điểm đặc biệt của chỉ báo UO là công thức tính của chỉ báo này. Chỉ báo được tính toán dựa trên 3 chu kỳ khác nhau của giá, mặc định là 7, 14, 28 phiên, tương ứng với giá trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (các giá trị này có trọng số khác nhau, khoảng thời gian ngắn nhất có trọng số lớn nhất). Vì thế, chỉ báo UO ít biến động và cho ra ít tín hiệu phân kỳ hơn so với các chỉ báo khác, việc này làm giảm các tín hiệu nhiễu, kém chính xác.  Trader cũng có thể thay đổi bộ số này để phù hợp hơn với độ nhạy cảm của giá tài sản. 


2. Cách đọc chỉ báo

Chỉ báo UO đo lường sức mạnh của lực mua. Giá trị dao động trong phạm vi 0-100, áp lực mua càng mạnh chỉ báo có giá trị càng cao. Trong đó:

Chỉ báo trên mức 70 thể hiện giá đang ở vùng quá mua

Chỉ báo dưới mức 30 thể hiện giá đang ở vùng quá bán

3. Cách áp dụng trong giao dịch

Giao dịch tại vùng quá mua/quá bán

  • Khi chỉ báo vượt qua mức 70, thị trường trong trạng thái quá mua, điều này có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều hoặc điều chỉnh giảm trong thời gian sắp tới. 

  • Ngược lại, chỉ báo xuống dưới mức 30 có thể gợi ý một điểm đảo chiều tăng sắp xuất hiện.

Giao dịch với tín hiệu phân kỳ

Có 3 điều kiện để giao dịch với từng tín hiệu phân kỳ:

  • Phân kỳ tăng giá:

Phân kỳ tăng giá được hình thành khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi UO tạo đáy cao hơn.

Đáy thấp nhất của tín hiệu phân kỳ dưới mức 30.

UO phá vỡ đỉnh trước đó của tín hiệu phân kỳ.

3 điểu kiện giao dịch khi có phân kỳ tăng giá
3 điểu kiện giao dịch khi có phân kỳ tăng giá

  • Phân kỳ giảm giá:

Phân kỳ giảm giá được hình thành khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi UO tạo đỉnh thấp hơn.

Đỉnh cao nhất của tín hiệu phân kỳ nằm trên mức 70.

UO phá vỡ xuống dưới đáy trước đó của tín hiệu phân kỳ.

3 điểu kiện giao dịch khi có phân kỳ giảm giá
3 điểu kiện giao dịch khi có phân kỳ giảm giá

Tuy nhiên, trader có thể dựa vào kinh nghiệm và kiến thức cá nhân về độ nhạy của giá tài sản để giao dịch ở những điểm sớm hơn, không nhất thiết phải đợi đủ cả 3 điều kiện.

4. Cách sử dụng chỉ báo trên FireAnt

Bước 1: Truy cập https://fireant.vn/dashboard

Bước 2: Chọn mã chứng khoán, chọn Biểu đồ kỹ thuật

Bước 3: Mở tab ‘Các chỉ báo’ và chọn công cụ ‘Chỉ báo UO’

Trên đây là cách sử dụng cơ bản của chỉ báo Ultimate Oscillator. Bạn nên lưu ý rằng chỉ báo Ultimate Oscillator hay bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào vẫn có sai số và không phải lúc nào cũng chính xác, vì vậy bạn nên kết hợp tín hiệu từ chỉ báo với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác.

댓글


bottom of page