top of page

MACD là gì và cách sử dụng MACD

Đường MACD là gì?

MACD là chỉ báo kỹ thuật thông dụng khi phân tích chứng khoán, phản ánh biến động và cung cấp tín hiệu mua bán của thị trường.


Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) hay còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD ra đời từ năm 1979 bởi nhà phát minh Gerald Appel. Đây được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và thông dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán.


MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động 26 ngày.


MACD = EMA (12) – EMA (26)


Theo đó, nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày thì MACD dương. Ngược lại, nếu giá trị trung bình 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình 26 ngày thì MACD âm.


Khi phân tích, bên cạnh đường MACD cơ bản còn có đường tín hiệu. Đường tín hiệu sẽ là đường trung bình động EMA 9 ngày của MACD. Sử dụng kết hợp phân tích đường tín hiệu với đường MACD có thể giúp phát hiện các điểm ra và điểm vào của thị trường.


Cách dùng MACD

Các tín hiệu gợi ý mua/bán (các chấm xanh hoặc đỏ) được tạo ra khi đường MACD giao cắt với đường tính hiệu. MACD cắt lên đường tín hiệu khi MACD âm sẽ cho tín hiệu gợi ý mua. Ngược lại MACD cắt xuống đường tín hiệu khi MACD dương sẽ cho tín hiệu gợi ý bán.

Các cột trên biểu đồ tần suất sẽ có màu xanh khi MACD nằm trên đường tín hiệu, màu đỏ khi MACD nằm dưới đường tín hiệu, và có giá trị bằng khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu.

Màu xanh và đỏ của biểu đồ tần suất cũng sẽ thay đổi độ đậm nhạt khi giá trị của cột tăng hoặc giảm so với cột trước đó. Khi giá trị của cột dương và tăng lên, màu xanh sẽ trở nên đậm. Ngược lại, khi giá trị cột dương và giảm, màu xanh sẽ trở nên nhạt. Tương tự khi giá trị cột là âm và giảm thì màu đỏ sẽ đậm hơn, và khi giá trị của cột tăng khi đang âm, màu đỏ sẽ nhạt đi.


Phiên bản MACD của FireAnt có gì khác?

Phiên bản MACD của FireAnt bổ sung các tín hiệu gợi ý mua/bán, và sử dụng biểu đồ tần suất với 4 màu khác nhau, giúp cho nhà đầu tư dễ dàng theo dõi được biến động xu hướng giá một cách trực quan thông qua biến đổi màu trên biểu đồ tần suất.

  • Màu xanh khi MACD nằm trên đường tín hiệu

  • Màu đỏ khi MACD nằm dưới đường tín hiệu


Một số lưu ý khi sử dụng MACD

  • Cách sử dụng truyền thống của MACD là mua khi MACD chuyển từ âm sang dương và bán khi chuyển từ dương sang âm nên cho tín hiệu chậm.

  • Sử dụng đường tín hiệu và giao cắt giữa MACD với đường tín hiệu sẽ cho ra các tín hiệu gợi ý mua bán sớm hơn.

  • MACD không nên dùng trong sideway

  • Nên áp dụng MACD cùng mô hình nến Nhật đảo chiều

留言


bottom of page