top of page

Cách tìm điểm mua bán với Chỉ báo Chaikin Oscillator

1. Chỉ báo Chaikin Oscillator là gì?

Chỉ báo Chaikin Oscillator (hay chỉ báo động lượng Chaikin) là chỉ báo đo lường động lượng của đường phân phối tích lũy sử dụng công thức của chỉ báo MACD. Chỉ báo Chaikin thể hiện sự khác biệt giữa đường EMA 3 ngày và 10 ngày của đường phân phối tích lũy. 


Chỉ báo Chaikin tập trung đo lường động lượng của áp lực mua và bán. Chỉ báo ở vùng dương thể hiện áp lực mua đang chiếm ưu thế, ngược lại, chỉ báo ở vùng âm thì xu hướng bán đang chiếm ưu thế.


Chỉ báo Chaikin thường mặc định để ở mức (3,10). Đường trung bình động càng ngắn thì chỉ báo giao cắt với đường trung tâm càng nhiều. Tùy khẩu vị mà nhà đầu tư có thể sử dụng những đường trung bình động dài hơn.


2. Cách sử dụng chỉ báo trong giao dịch

Xác định xu hướng giá

  • Chỉ báo cắt lên trên đường trung tâm thể hiện xu hướng tăng, đây có thể là tín hiệu mua. 

  • Chỉ báo cắt xuống dưới đường trung tâm thể hiện xu hướng giảm, đây có thể là tín hiệu bán.


Xác định tín hiệu đảo chiều

  • Khi phân kỳ dương xuất hiện hay giá đi xuống một đáy mới thấp hơn đáy trước mà chỉ báo Chaikin hình thành một đáy mới cao hơn đáy trước, thể hiện áp lực bán đã giảm và xu hướng giá có thể đảo chiều tăng. Có thể chờ tín hiệu xác nhận chắc chắn hơn như chỉ báo vượt lên trên vùng dương để mua vào.

  • Ngược lại, khi đỉnh giá mới cao hơn đỉnh cũ nhưng chỉ báo đi xuống có thể dự báo sự đảo chiều giảm, là tín hiệu để nhà đầu tư bán ra. 


3. Cách sử dụng chỉ báo trên FireAnt

Bước 1: Truy cập https://fireant.vn/dashboard

Bước 2: Chọn mã chứng khoán, chọn Biểu đồ kỹ thuật

Bước 3: Mở tab ‘Các chỉ báo’ và chọn công cụ ‘Chỉ báo Chaikin Oscillator


Chỉ báo Chaikin Oscillator hay bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác không thể đúng 100%. Nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo cùng với các chỉ báo khác để giảm thiểu sai số và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Kommentare


bottom of page