top of page

Các công cụ hỗ trợ đầu tư của FireAnt

Updated: Oct 5, 2023


FireAnt cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ các nhà đầu tư trên cùng một nên tảng và có sự liên thông cũng như đồng bộ về mặt dữ liệu giữa các ứng dụng. Các công cụ có thể được sử dụng cho cả Phân tích kĩ thuật (PTKT) và Phân tích cơ bản (PTCB).


Bảng giá chứng khoán

Là nơi theo dõi diễn biến giao dịch, bảng giá được cung cấp trên các nên tảng web, mobile và excel.

Bảng giá trên FireAnt Web

Thống kê giao dịch

FireAnt cung cấp các thống kê về thị trường cũng như mã cổ phiếu và tương quan giữa chúng: thống kê giao dịch theo bước giá, tương quan cung cầu, tốc độ giá, tương quan dòng tiền và các loại top cổ phiếu.


Đồ thị phân tích kỹ thuật

Đồ thị giá với các chỉ báo kỹ thuật giúp cho việc phân tích xu hướng giá và tìm kiếm các cơ hội mua/bán.


Báo cáo tài chính số hóa

Báo cáo tài chính số hóa thuận tiện cho việc theo dõi và sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp.

Giao diện báo cáo tài chính số hóa

Lọc cổ phiếu

Lọc cổ phiếu giúp tìm kiếm các mã cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí khác nhau. FireAnt cung cấp chức năng xây dựng các bộ lọc theo các tiêu chí của từng nhà đầu tư.

Giao diện bộ lọc cổ phiếu theo các tiêu chí

Cảnh báo

FireAnt cho phép xây dựng các cảnh báo với các tham số tùy biến giúp cho nhà đầu tư theo dõi được các diễn biến của thị trường và mã cổ phiếu, đặc biệt là các thay đổi mang tính đột biến.

Giao diện cảnh báo tín hiệu của FireAnt
Kommentare


bottom of page